O ABR-u

Naša firma je osnovana 1991god. i tokom proteklih godina se bavila projektovanjem u gradjevinarstvu, raznih vrsta objekata koje Vam prezentujemo u našoj referenc listi. Pored projektovanja pružamo usluge i stručnog nadzora u izgradnji objekta.

 

Iz pregleda referenc liste se vidi da smo projektovali objekte visokogradnje i to : stambene, privredne objekte, velike trgovine, poslovne zgrade, industriske objekte i komplekse, visoko regalne magacine i skladišta, distributivne centre, kao i uređenje prostora - kompleksa oko objekata sa kompletnom infra-strukturom.

Pogledaj više

Naši najnoviji projekti

Vesti

Ukoliko imate pitanja

Možete nas kontaktirati Mail-om info_abr.co.rs ili putem kontakt forme

Kontaktirajte nas