Poslovna zgrada i hotel u ul. Nikole Pašića – MAK – Niš